Search Results

Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych
E-ISSN: 2543-7011
Publisher: Wydawnictwo Humanica

Czasopismo Geograficzne
E-ISSN:
Publisher: Polish Geographical Society

Proceedings of the European Dialysis and Transplant Association - European Renal Association. European Dialysis and Transplant Association - European Renal Association. Congress
E-ISSN:
Publisher: Oxford University Press

SCIENTIFIC JOURNALS OF THE MARITIME UNIVERSITY OF SZCZECIN-ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE
E-ISSN: 2392-0378
Publisher: MARITIME UNIV SZCZECIN

Zeszyty Naukowe SGSP
E-ISSN: 2720-0779
Publisher: Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie
E-ISSN: 2658-1817
Publisher: Malopolska School of Economics in Tarnow, Poland

Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego
E-ISSN: 2719-3934
Publisher: Polish Society of Animal Production

Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki
E-ISSN: 2082-8349
Publisher: Warsaw School of Computer Science

Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego
E-ISSN: 2544-0659
Publisher: Warsaw University of Life Sciences Press

Zeszyty Naukowe PTE w Zielonej Górze
E-ISSN: 2545-3661
Publisher: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Zielonej Górze

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
E-ISSN: 2543-411X
Publisher: Bielsko-Biała School of Finance and Law

Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wroclawskiej
E-ISSN:
Publisher: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Prace Naukowe Instytutu Geotechniki I Hydrotechniki Politechniki Wroclawskiej
E-ISSN:
Publisher: Wroclaw University of Technology

Prace Naukowe Instytutu Gornictwa Politechniki Wroclawskiej
E-ISSN:
Publisher: Wydawnictwo Politechniki Wroclawskiej

Prace Naukowe Instytutu Inzynierii Ochrony Srodowiska, Politechniki Wroclawskiej
E-ISSN:
Publisher: Wydawnictwo Politechniki Wroclawskiej

Not getting the journal you are searching for? So it most likely not indexed in Scopus, WOS, PubMed, DOAJ, UGC CARE.

You might also try:

  1. Enter the correct title.
  2. Check the spelling of the words
  3. Make sure you have added spaces between wordsTOP RESEARCH JOURNALS

Credit and Source: Scopus, Clarivate, UGC CARE.